Spring naar content

ANBI informatie

Het Nederlands Steendrukmuseum is bij de Belastingdienst geregistreerd en erkend als culturele ANBI onder de naam Stichting Lithografisch Museum Vrijdag.

Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven fiscaal zeer interessant is geworden om culturele instellingen, zoals het Nederlands Steendrukmuseum, financieel te ondersteunen. Dat kan door middel van eenmalige (gewone) giften dan wel door periodieke giften. Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst (onder het trefwoord ‘geefwet’).

Missie

De museummissie luidt:

“Het op een laagdrempelige en eigentijdse wijze veel mensen kennis laten nemen over de rol van de steendruk en lithografie in de maatschappij van toen en nu.”

Het museum is een ‘levend’ museum en biedt een inspirerende beleving op het gebied van lithografie en kunst. Het laat zien hoe een oud ambacht de wereld heeft gevormd en inspiratie biedt voor de toekomst. De bibliotheek, collectie, tentoonstellingen en ateliers vormen een belangrijke kennis- en inspiratiebron voor bezoekers, kunstenaars en relaties.

Het museum presenteert de evolutie van lithografie op een hoogwaardig, internationaal en professioneel niveau: van de vroege steendruk tot hedendaagse microchiptechnologie. Het legt een unieke verbinding tussen het artistieke belang, de technologische ontwikkeling en de maatschappelijke betekenis van de lithografische techniek. Het in stand houden van het ambacht van steendrukker is daarbij cruciaal. Wij werken volgens de normen en kwaliteitseisen die voor de museumbranche gelden en die zijn vastgelegd in de nieuwe museumdefinitie van ICOM en in de richtlijnen van de ICOM Ethische Code voor Musea en de Handleiding Museumnorm van het Museumregister.

ICOM

Het museum hanteert de officiële ICOM-museumdefinitie en de ICOM ethische code:

“Een museum is een permanente instelling zonder winstoogmerk, in dienst van de samenleving, gericht op het onderzoeken, verzamelen, bewaren, interpreteren en tentoonstellen van materieel en immaterieel erfgoed. Musea zijn openbaar, toegankelijk en inclusief en bevorderen diversiteit en duurzaamheid. Ze werken en communiceren ethisch, professioneel en met participatie van gemeenschappen. Musea bieden een verscheidenheid aan ervaringen met het oog op educatie, genoegen, reflectie en kennisuitwisseling.”

Museumregister

Het Nederlands Steendrukmuseum is sinds 7 december 2005 opgenomen in het museumregister. Het museum accepteert de 17 punten m.b.t. de basiseisen voor de museumpraktijk van bedrijfsvoering, collectiebeheer en publiek uit de in mei 2020 ingevoerde museumnorm.

Beleidsplan

Lees hier het jaarplan 2024 en het meerjarenprogramma 2025-2028:

Jaarverslag en financiële verantwoording

Lees hier ons meest recente jaarverslag:

Contactgegevens

Nederlands Steendrukmuseum
T.a.v. Maarten Kentgens, directeur
Oranje Nassaustraat 8 C
5554 AG Valkenswaard

040 204 98 41
info@steendrukmuseum.nl

KVK-nummer: 17124160
Fiscaal nummer: NL808762953B01

Giften zijn welkom op rekeningnummer:
NL 74 RABO 0108 2004 77 t.n.v. Nederlands Steendrukmuseum

Bestuur

Ron de Bruijn, bestuursvoorzitter
Vacature, secretaris
Rieks van den Berg, penningmeester (per 1-7-2024)
Joop van Meel, penningmeester (tot 1-7-2024)
Marlise Rijks, bestuurslid
Jan van Schoot, bestuurslid
Jacqueline Slagter, bestuurslid

Beloningsbeleid

Het bestuur werkt onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Het Nederlands Steendrukmuseum is geen medeondertekenaar van de Museum CAO. Desalniettemin volgen we de CAO voor zover mogelijk en hanteren we de salaristabellen.

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.