Spring naar content

Gezocht: Bestuurssecretaris

Het Nederlands Steendrukmuseum werkt aan vernieuwing en ontwikkelt zich naar een LithoMuseum waarin de actuele relevantie van lithografie voor de wereld centraal staat vanuit de thema’s Kunst, Ambacht en Technologie. De afgelopen jaren heeft het museum zich weten te profileren dankzij succesvolle kunsttentoonstellingen.

Het museum ondersteunt het maatschappelijke belang van cultureel ondernemerschap en streeft zoveel mogelijk financiële zelfstandigheid na uit o.a. entreegelden, workshops, grafiekprojecten, museum- en webwinkel. De organisatie bestaat uit drie parttime medewerkers en een grote vrijwilligersgroep (ca. 60 vrijwilligers). De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. Het bestuur vervult de beleidsmakende rol en hanteert de Governance Code Cultuur als richtsnoer voor zijn bestuurlijk handelen. Het NSM is een geregistreerd museum en heeft de ANBI-status.

Het bestuur van het museum bestaat uit zes leden onder wie de secretaris. De huidige secretaris treedt terug in verband met het rooster van aftreden van bestuursleden. Daarom zoekt het bestuur van het museum een:

BESTUURSSECRETARIS

Het bestuur nodigt eenieder uit om te solliciteren ongeacht leeftijd, geslacht, herkomst.

De bestuurssecretaris vormt samen met de andere bestuursleden het integraal verantwoordelijke bestuur van het museum; zorgt voor het organiseren en voorbereiden van de vergaderingen van bestuur, inclusief verslaglegging daarvan; en bewaakt naleving van de statuten en bestuursreglement van de stichting en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals de Governance Code Cultuur 2019 en de Museumnorm 2020.

Het museumbestuur zoekt kandidaten met:

  • Bestuurlijke ervaring en strategisch inzicht;
  • Gevoel voor het aansturen van maatschappelijke organisaties;
  • Initiatieven op integraal, portefeuille overstijgende en verbindende beleidsterreinen (‘generalist’);
  • Enthousiasme en daadkracht.

Het bestuur stuurt de komende tijd de vernieuwing van het museum aan en geeft de transitie vorm van de huidige situatie naar de nieuwe situatie. Het bestuur komt circa 8 maal per jaar bijeen. Tussentijds overlegt de secretaris minimaal een maal per maand met de voorzitter en directeur voor agendastelling. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Zie voor meer informatie www.steendrukmuseum.nl of neem contact op met dhr. R. de Bruijn, voorzitter van het bestuur, voorzitter@steendrukmuseum.nl of 06-11378112.

 

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.